Google Tiên Lãng loan tin gây hoang mang ngày 29/8/2017

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

TIN VUI: Cơ quan có thẩm quyền đã phát lệnh thu hồi, ngừng phát hành bộ Lịch sử VN của nhóm “lật sử” Phan Huy Lê

T/M Nhóm Biên tập Google.tienlang

Nhóm trưởng

Lê Hương Lan

——————-

Mời xem bài liên quan:

 1. LÊ VĂN TÁM VÀ CÂU CHUYỆN XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA GS PHAN HUY LÊ
 2. RÁO XƯ MỢN ĐỜM
 3. SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG THỂ TÔ HỒNG, KHÔNG THỂ BÔI ĐEN
  4.TRAO ĐỔI VỚI GS PHAN HUY LÊ VỀ LỊCH SỬ NHÀ NGUYỄN
 4. Bài gây bão mạng: TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN YÊU CẦU KIỂM TRA, XỬ LÝ BỘ SÁCH LỊCH SỬ DO GS PHAN HUY LÊ LÀM TỔNG CHỦ BIÊN
  6.QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG PHAN HUY LÊ “THỪA NHẬN VNCH ĐỂ ĐÒI HOÀNG SA” NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ QUỐC TẾ…
 5. THÔNG BÁO: BAN TUYÊN GIÁO ĐANG PHẢI GIẢI TRÌNH VỚI BAN BÍ THƯ VÀ BỘ CHÍNH TRỊ VỀ BỘ SÁCH LỊCH SỬ DO ÔNG PHAN HUY LÊ LÀM TỔNG CHỦ BIÊN
 6. YÊU CẦU GS PHAN HUY LÊ XIN LỖI CÔNG KHAI VỀ SỰ KIỆN LÊ VĂN TÁM
 7. Về việc “không dù chữ Ngụy nữa” của nhóm Phan Huy Lê: PHẢI DÙNG VŨ KHÍ PHÊ PHAN HAY PHẢI PHÊ PHÁN BẰNG VŨ KHÍ?
 8. CCB THÀNH CỔ LÊ BÁ DƯƠNG GIẢNG BÀI CHO NHÓM “SỬ GIA” PHAN HUY LÊ VỀ CHỮ “NGỤY”
 9. TIN VUI: Cơ quan có thẩm quyền đã phát lệnh thu hồi, ngừng phát hành bộ Lịch sử VN của nhóm “lật sử” Phan Huy Lê

Về ông Trần Công Trục:

 1. TOÀN VĂN HIỆP ĐỊNH GENÈVE
  2.Về Công hàm Phạm Văn Đồng: ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC, ÔNG TRẦN DUY HẢI XUYÊN TẠC HIỆP ĐỊNH GENÈVE…

3..VỀ CÔNG HÀM PHẠM VĂN ĐỒNG: KHÔNG CHO PHÉP XÉT LẠI LỊCH SỬ, VINH DANH CỜ VÀNG…

 1. Báo Nhân dân: KHÔNG THỂ NHÂN DANH HOÀ HỢP ĐỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

5.Thi Lịch sử năm nay: EM NÀO NGHE LỜI ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC THÌ SẼ BỊ TRƯỢT VỎ CHUỐI…

6.QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG PHAN HUY LÊ “THỪA NHẬN VNCH ĐỂ ĐÒI HOÀNG SA” NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ QUỐC TẾ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s